Clouddienst of oplossing in Reijerscop nodig?

Ons kantoor zit in Breukelen.

Wij leveren clouddiensten in Reijerscop.

Tegenwoordig noemt men bijna alles ‘de cloud’ en niet zonder reden. Bijna alles is mogelijk in de cloud! Hoewel de begrippen uiteen lopen wat nou precies ‘werken in de cloud’ is, richten wij ons liever wat er voor u in Reijerscop mogelijk is. Maar belangrijker nog, wat er bij uw onderneming past!

Ons kantoor zit op de Beatrixstraat 9a in Breukelen, vlak bij Reijerscop! Veel kunnen we op afstand maar langs komen is uiteraard geen probleem. Belt u vooraf even?

We komen net zo graag naar u in Reijerscop voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Bellen mag ook: 030-7370836

Vragen? Hulp nodig?

U mag ons altijd bellen, maar indien gewenst bellen we u. Uiteraard wanneer het u uitkomt. We zijn u graag van dienst!

Vul uw gegevens in en wij regelen de rest.

aanbevelingen

Onze diensten.

Ondersteuning, beheer, beveiliging van uw netwerk. Wij zorgen voor uw medewerkers en apparatuur. Managed Services noemen we dat.
» Lees verder...

Een onafhankelijk advies om uw plannen vorm te geven. Wij helpen u daar graag mee. Als bestaande klant of als second opinion.
» Lees verder...

Uw data veilig, toegankelijk en apparaat onafhankelijk. Wij bieden u volledige online werkplekken maar uiteraard ook Office 365.
» Lees verder...

Uw bedrijfsdata is het belangrijkste wat u heeft, althans op ICT vlak. Wij zorgen voor het beveiligen en het back-uppen van deze data.
» Lees verder...

Cyber criminaliteit is aan de orde van de dag. Virussen en gijzelsoftware zijn de grootste bedreiging. Wij bieden u de best mogelijke beveiliging.
» Lees verder...

Uw website, online toepassing, een klant portaal of een webshop? Wij zijn gespecialiseerd in het inrichten van online omgevingen.
» Lees verder...

Bellen met een vast nummer of een complete telefooncentrale in de cloud. Wij verzorgen dit traject voor u. Van de aanvraag tot het inrichten.
» Lees verder...

Een stabiel en professioneel Wi-Fi netwerk. Gescheiden gasten en maximale beveiliging. Wij adviseren en realiseren uw wensen.
» Lees verder...

Over Reijerscop en andere plaatsen waar we actief zijn:

Reijerscop is een buurtschap en van oorsprong middeleeuwse ontginning, liggend in de Nederlandse gemeenten Woerden en Utrecht, in de provincie Utrecht. De boerderijen en andere gebouwen in deze buurtschap liggen aan een ruim 5 km lange weg met de naam Reijerscop, die even ten zuiden van de A12 ligt en daarmee ongeveer evenwijdig loopt. Ongeveer 3 km van deze weg ligt in Harmelen, gemeente Woerden, en het resterende oostelijke deel ervan ligt in De Meern, gemeente Utrecht. De naam is een verbastering van Reigerskop. Het begrip kop in de naam slaat niet op de kop van een reiger, maar op het feit dat de Polder Reijerscop een zogenaamde cope-ontginning is. Voor 1795 was Reijerscop verdeeld over vier gerechten, waarvan er twee in de loop der tijden opgegaan waren in een naburig gerecht. Bestuurlijk was het een chaos, want de percelen die tot een bepaald gerecht hoorden, lagen niet aaneengesloten, maar verspreid door de polder. Reijerscop Kreuiningen komt eerder voor onder de namen Willem Taetsens Gerecht, Hubrecht van Vianens Gerecht en Floris van Montfoorts Gerecht. Het was het grootste gerecht met een omvang van ongeveer 11 hoeven. Reijerscop Meerlo, ook wel genoemd Reijerscop Sint Pieter was het kleinste gerecht met een omvang van ongeveer 2 hoeven. Het was in bezit van de proosdij van Sint Pieter te Utrecht Reijerscop Lichtenberg werd al snel bestuurd door de bezitter van Veldhuizen. In de loop der tijd smolten de gerechten samen en was er sprake van Reijerscop Veldhuizen. Het zelfde gebeurde met het gerecht Rosweide, zodat er uiteindelijk een combinatie van drie gerechten ontstond. Reijerscop Indijk maakte geen deel uit van het Sticht Utrecht, maar van het Hollandse Land van Woerden. Het bestond uit ongeveer 7 hoeven. Door de vereniging met het gerecht Indijk ging het Reijerscop Indijk heten. Per 1-1-1812 werd het hele gebied van Reijerscop, samen met Veldhuizen en Rosweide, ingedeeld bij de gemeente Harmelen. Oer 1 april 1817 werden de gemeentes Veldhuizen en Indijk gevormd door afsplitsing van Harmelen. Reijerscop werd verdeeld over deze twee gemeentes. De gemeente Indijk kwam bij de provincie Holland, terwijl de gemeente Veldhuizen bij Utrecht bleef. Uiteraard kon er geen rekening gehouden worden met de grillige historische indeling. De grens werd gevormd door de Achtermolenvliet ten zuiden van het dorp Harmelenn. Alles ten westen van deze vliet kwam aan de gemeente Indijk en alles ten oosten van de vliet aan de gemeente Veldhuizen. De gemeente Indijk ging per 1 januari 1821 over naar de provincie Utrecht en werd daarna op 13 januari opgeheven en weer bij Harmelen gevoegd. Op 1 januari 1954 vond een gemeentelijke herindeling plaats in verband met de stadsuitbreiding van Utrecht en de vorming van de gemeente Vleuten-De Meern. De gemeente Veldhuizen werd per die datum opgeheven. Het grootste deel ervan ging op in de nieuwe gemeente Vleuten-De Meern. Daartoe behoorde ook het vroegere Reijerscop-Lichtenberg, met inbegrip van de enclaves van Reijerscop-Kreuningen en Reijerscop-Meerlo binnen dit gebied. Het gebied ten westen hiervan tot aan de Achtermolenvliet werd bij de gemeente Harmelen gevoegd. Het deel van Reijerscop ten westen van de Achtermolenvliet was reeds en bleef een deel van de gemeente Harmelen. Op 1 januari 2001 werden de gemeenten Vleuten-De Meern en Harmelen opgeheven. Vleuten-De Meern werd toen bestuurlijk ingedeeld bij de gemeente Utrecht en Harmelen bij de gemeente Woerden. De splitsing van Reijerscop in twee delen daterend van 1954 bleef ongewijzigd. Het grootste, westelijke deel van Reijerscop ligt thans in Harmelen, gemeente Woerden, en het kleinere oostelijke deel in De Meern, gemeente Utrecht. Het wapen van Reijerscop bevatte een ‘sprekende’ reiger.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/ReijerscopEen random feitje: Woordbreedte

Woordbreedte is de breedte van een machinewoord in bits in een computer. Meestal is dit de woordbreedte die de microprocessor intern gebruikt om zijn berekeningen uit te voeren, ofwel de breedte van de dataregisters en het rekengedeelte. Zo zijn er 4-, 8-, 16-, 32- en 64-bitsprocessoren. Motorola heeft ooit een 1-bitprocessor ontwikkeld, die zeer populair was voor industriële toepassingen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Woordbreedte

Een random feitje: Gegeven

Een gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit. De woorden worden praktisch altijd in het meervoud geschreven; gegevens en data. Gegevens zijn de objectief waarneembare neerslag of registratie van feiten op een bepaald medium, zodanig dat deze gegevens uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kunnen worden. Data zijn dan ook steeds het resultaat van codering. Data zijn in die zin abstract; men kan ze steeds hercoderen in een ander medium of in een andere drager. Met deze data wordt er een model (een selectief deel dus) van de werkelijkheid vastgelegd in de tijd. Ofschoon de werkelijkheid nooit stilstaat, kan deze door het vastleggen van de gegevens toch worden bevroren. In de Nederlandstalige vakliteratuur wordt vaak, net als in de Engelstalige vakliteratuur, het begrip “data” gebruikt als alternatief voor “gegevens”. Het Nederlandse “gegevens” komt veelal overeen met het Engelse data.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gegeven

Hulp op afstand

Voor hulp op afstand heeft u eerst contact met ons nodig. Bel. 030-73 70 836.

TeamViewer op de Mac?

De volgende stappen moeten nog gevolgd worden om TeamViewer werkend te maken op de Mac.​
  • Systeemvoorkeuren > (ikoon) Beveiliging en privacy > (tab) Algemeen -> Open toch
  • Systeemvoorkeuren > (ikoon) Beveiliging en privacy > (tab) Privacy > Toegankelijkheid > Slotje openen > TeamViewer toevoegen
  • Systeemvoorkeuren > (ikoon) Beveiliging en privacy > (tab) Privacy > Schermopname > Slotje openen als deze dicht is > TeamViewer toevoegen